کارگاه های آموزشی

 کارگاه های شانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی پرستاری کودکان:

 - مراقبت آغوشی مداوم

- روش های ارایه علمی

- گایدلاین های نوزادان

- کنترل عفونت

- خود مراقبتی

Post Pediatric Cardiac Intensive Care

- احیای قلبی- ریوی نوزاد 

توجه فرمایید: هزینه ثبت نام در هر کارگاه 100000 ریال می باشد.

تمامی کارگاه ها روز نخست و در ابتدای هر روز از ساعت 8 الی 9 ثبت نام می شوندو گواهی هر کارگاه در پایان همان روز صادر و تحویل داده می شود. در صورت عدم دریافت گواهی تان تا پایان روزهای همایش، گواهی ها معدوم می گردد و برای سال بعد نگهداری نخواهند شد

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان