تقویم همایش

تاریخهاي مهم همايش پرستاري:

حداکثر فرصت ارسال مقاله:  1 شهریور ماه 1397

تاريخ داوري مقالات: 5 و 6 شهریور ماه 1397

زمان ارائه پاسخ مقالات رسیده ( از طريق Email  به پذیرفته شدگان سخنرانی و پوستر): 7-14 شهریور ماه 1397

با لینک زیر می توانید به کانال همایش پرستاری بپیوندید و از اخبار و اطلاعات همایش ها اطلاع پیدا کنید.

https://telegram.me/joinchat/Cg1g6zxG8xwK2PZfrD4O8w

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان