محورهای همایش

محورهای شانزدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی پرستاری کودکان: 

-        -  پرستاری جامعه نگر در قبال کودک و خانواده: سوء رفتار جنسی با کودکان، معضل و راه حل ها، بیماریهای اجتماعی کودکان، اعتیاد به اینترنت و شبکه های مجازی و بازیهای تحت وب و غیره

-         مسیرهای نوین در پرستاری کودکان: تله نرسینگ و کودک و خانواده، مسیر نوین مراقبت های کل نگر

-         پرستاری بالینی در موقعیت های سلامتی حاد و مزمن کودکان: رویکردهای نوین مراقبتی در بیماری های مزمن (دیابت، گوارش، قلبی-ریوی، کانسر و...)، درد در کودکان 

-         چالش های حرفه ای پرستاران کودکان در ارایه مراقبت خانواده محور 

-         خطاهای مراقبتی و کاهش آن با برقراری ارتباط مراقبتی و درمانی

-         سلامتی خانواده ی کودکان دچار مشکلات سلامتی: چالشهای مشارکت پدران در مرافبت از نوزادان و کودکان، چالشهای جسمی ،روحی،روانی،اجتماعی ،فرهنگی ومذهبی مراقبت خانواده محور درایران

-         مفاهیم نوین مراقبتی: مراقبت فردی، مراقبت خانواده محور، سطح بندی مراقبت ها، مراقبت مکمل

-         آموزش و پژوهش در حیطه ی پرستاری کودکان: روانسنجی ابزارها، چالش های کارشناسان ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ی نوزادان و پرستاری کودکان، کاستی های آموزشی در حیطه ی پرستاری کودکان و راه حل ها

-         ارتقا سلامتی و توانبخشی در حیطه ی کودکان

-         پرستاری آتروماتیک در حیطه ی کودک و خانواده با تاکید بر مفهوم درد و خواب در بیمارستان

-         پرستاری نوزادان در ایران، گذشته، حال و مسیر پیش رو، تازه های پرستاری نوزادان، مراقبت آغوشی مداوم،

-         گایدلاین های پرستاری و لزوم بومی سازی برای استفاده در بالین در ایران

-         پرستاری حرفه ای: فرایند پرستاری در مراقبت از نوزادان، کودک و خانواده ها، همکاری تیمی در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان

-        هم افزایی آموزش و بالین برای ارتقا سلامت و مراقبت کودکان

 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان