اسامی کمیته علمی و اجرایی

 اعضاء كميته علمی:

 

دبير علمي همايش بخش ملی : دکتر لیدا نیک فرید

 

دبير علمي همايش بخش بین المللی : دکتر ژیلا میرلاشاری

 

اعضا ء كميته علمي بخش ملی (به ترتيب حروف الفبا):  

 

    

 

·          دکتر علی محمد آدابی

 

·          منیژه آهنی

 

·          دکتر افسانه ارزانی

 

·          دکترمحمد ارشدی بستان آبادی

 

·          افسانه افتخارمنش

 

·          دكتر فاطمه الحاني

 

·          دکتر پرستو اوجیان

 

·          دكتر لیلی بریم نژاد

 

·          دکتر جمال الدین بیگ جانی

 

·          دکتر بتول پورابولی

 

·          دکترلیلا خانعلی مجن

 

·          دکتر صدیقه خنجری

 

·            دکتر فاطمه خوش نوای فومنی

 

·         زهرا دانشور عامری

 

·   اکرم دبیریان

 

·    دكتر مريم رسولي

 

·    خدیجه زارعی

 

· دکتر اکرم السادات سادات حسینی

 

· دکتر مهناز سنجری

 

· دکتر اعظم شیرین آبادی فراهانی

 

· دکتر شهلا شهبازی

 

· زهرا عبدالرضا قره باغ

 

· دکترفاطمه علایی کرهرودی

 

· سیده فاطمه قاسمی

 

· زهرا کاشانی نیا

 

· ماهرخ گلدوست

 

· زهرا گودرزی

 

· محبوبه مردی

 

· سعیده محمدعلیزاده رستگار

 

· دکتر ژیلا میرلاشاری

 

· تهمینه ناجی

 

· دکتر تهمینه نم نباتی

 

· دکتر منیژه نوریان

 

·  الهه نیک زینت متین

 

· دکتر لیدا نیک فرید

 

· دکتر شکوه ورعی

 

·  دکتر خورشيد وسكويي اشكوري

 

· لیلا هاشمی

 

· نسرین محمودی

 

· دکترآناهیتا معصوم پور

 

· مریم مومنی اوریمی

 

· ترنم مومنی

 

· دکتر مریم ورزش نژاد

 

· دکتر پروانه وصلی

 

اعضا ء كميته علمي بخش بین الملل(به ترتيب حروف الفبا):  

 

·         دکتر علی محمد آدابی

 

·         منیژه آهنی

 

·         علی بروجردی علوی

 

·        دکترجمال الدین بیگ جانی

 

·         دکتر بتول پورابولی

 

·          طاهره خان محمدزاده

 

·           دکترفاطمه خوش نوای فومنی

 

·       دکتراکرم سادات حسینی

 

·        دکتر مهناز سنجری

 

·        دکتر خاطره سیلانی

 

·        زهرا گودرزی

 

·        محبوبه مردی

 

·       سعیده محمدعلیزاده رستگار

 

·       ابراهیم محمدی

 

·       تهمینه ناجی

 

·         احمد نجاتیان

 

·          دکتر علیرضا نیک بخت نصر آبادی

 

·          دکتر لیدا نیک فرید

 

·          دکتر شکوه ورعی

 

·          دکتر خورشید وسکویی اشکوری

 

·          لیلا هاشمی

         

 

 اعضاء كميته اجرايي:

 

دبیر اجرایی همایش : تهمینه ناجی

 

اعضاء كميته اجرايي (به ترتيب حروف الفبا) :

 

·           منیژه آهنی

 

·           فاطمه اسفندیاری

 

·           فهیمه بهجت ذوالپیرانی

 

·           امیره جامعی مقدم

 

·            طاهره خان محمدزاده

 

·         نازيلا خليل زاده

 

·          نسیم روشنی

 

·          مریم شکوری پورقاسم آبادی

 

·          راحله قاسمي

 

·         ثنا کاظمی

 

·          خدیجه میرزایی

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان