محور های همایش

بیماری های تخصصی و فوق تخصصی کودکان، بیماری های اختلال متابولیک  کودکان، بیماری های ژنتیک ارثی، فارماکولوژی بالینی،مسمومیت، همایش بهداشت و سلامت کودکان(کودک سالم, تکامل، احیای کودکان و شیر مادر، مانا، ابزارهای غربالگری تکامل، رشد کودکان، رادیولوژی در کودکان، پرستاری در بیماری های کودکان، همایش دندان پزشکی کودکان، جراحی های کودکان، همایش های  مراقبتهای ویژه در کودکان  و CF ، علوم پایه در بیماری های کودکان ( ژنتیک و علوم آزمایشگاهی - سلول های بنیادی و سایر علوم) ، واکسیناسیون و روانپزشکی، پژوهشگران جوان

 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان