نحوه تهیه پوستر

جهت ارائه دهندگان فرم پوستر نکات زیر اعلام می گردد:

1. فرم معرفی پوستر الکترونیک که در سایت اعلام شده رعایت شود.
2. کلیه پوسترها از طریق کامپیوتر در روز ارائه به معرض شرکت کنندگان گذاشته می شود.
3. پوسترها ترجیحا به زبان انگليسی تهيه شود.
4. در بخش زير عنوان پوستر، نام ارائه دهنده و پس از آن نام ساير نويسندگان آورده شود به طوریکه بترتیب نام خانوادگی نویسنده، حروف اول نام کوچک، رتبه علمی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان لحاظ شود. اسامی با فونت 36 تا 40 Times New Roman و يا تيـتر B به صورت Bold نوشته شود.
5. نام نويسنده ارائه کننده بصورت ايتاليک نوشته شود.
6. متن مقالات به صورت دو ستونی طراحی شود.
7. جهت ارائه بهتر پوستر می توان از گراف، جدول، نمودار و عکس استفاده نمود.
8. مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده است باید در روز تعیین شده برابر فرم پوستر تعیین شده از ساعت 8 تا 9 در محل پوسترها (طبقه دوم)  وارد کامپیوتر تعیین شده (پوستر تهیه شده در فلش شخصی به مسئول کامپیوتر پوستر ارائه شود) گردد. پس از نصب پوستر ارائه دهندگان، باید از ساعت 10 تا 14 همان روز در محل نصب پوستر حاضر باشند.
9. بدیهی است که گواهی امتياز فقط برای شخص ارائه دهنده پوسترکه نفر اول در بين نویسندگان آن خواهد بود صادر خواهد گردید.
10. لازم به ذکر است که پذیرش پوستر از سایر نویسندگان آن به غیر از نویسنده اول امکان پذیر نبوده و ارائه گواهی و کتاب نیز فقط به نویسنده اول پوستر امکانپذیر خواهد بود.

English Format Persian Format

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان