کمیته علمی- بخش پژوهشگران جوان

دکتر پاسالار
دکتر نیما رضائی

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان