کمیته اجرائی

اعضای کمیته علمی:

اعضای هیئت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجمن های علمی تخصصی و فوق تخصصی کودکان

مراکز تحقیقاتی کودکان دانشگاه پزشکی تهران

دفتر کل سلامت جمعیت خانواده، مدارس وزارت بهداشت

اداره ژنتیک وزارت بهداشت

 

اعضای کمیته برگزاری : (به ترتیب حروف الفبا)

 

1. دکتر اصغر آقا محمدی

2. دکتر محمودرضا اشرفی

3. دکتر رضا شروین بدو

4. دکتر حامد برکاتی

5. دکتر پروین پاسالار

6. دکتر علیرضا توسلی

7. دکتر محمدتقی حقی آشتیانی

8. دکتر امیرعلی حمیدیه

9. دکتر علی ریانی

10. دکتر نیما رضائی

11. دکتر سید رضا رئیس کرمی

12. دکتر علی اکبر زینالو

13. دکتر غلامرضا زمانی

14.دکتر اشرف سماوات

15. دکتر وحید ضیائی

16. دکتر الهه ملکان راد

17. دکتر مسعود محمدپور

18. دکتر سید یوسف مجتهدی

19. دکتر جواد محسنی

20. دکتر مهرزاد مهدی زاده

21. دکتر فاطمه سادات نیری

22. دکتر بهرام نیک منش

و اعضای هئیت علمی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

اعضای کمیته اجرائی: (به ترتیب حروف الفبا)

 

1. دکتر احسان آقائی مقدم

2. دکتر محمدعلی احسانی

3. شعله اکرامی

4. دکتر شروین بدو

5. دکتر مرتضی حیدری

6. دکتر محمود خدابنده

7. سجاد رحیمی

8. دکتر غلامرضا زمانی

9. دکتر فاطمه سیاری فرد

10. دکتر میثم شریف زاده

11. دکتر روح اله شیرزادی

12. دکتر دانائیان

13. دکتر معصومه عسگرشیرازی

14. دکتر حسین علی مددی

15. دکتر آرش عباسی

16. دکتر بهداد قریب

17. حبیبه کریمی

18. دکتر مسعود محمد پور

19. دکتر محمد تقی مجنون 

20. بهمن میرزائی

21. علی محبی

22. دکتر بهرام نیک منش

23. دکتر بهاره یغمائی

24. لیلا یوسفی

25. اعظم وحدت حسینی

26. دکتر محمدتقی مجنون

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان