دعوت رئیس همایش

همکاران گرامی

دانشگـــــاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی ترین مرکز آموزشی طب کودکان در میان دانشگاه های کشور افتخار دارد هر سال میزبان متخصصین و فوق تخصص های بیماریهای کودکان ، گرایش های مختلف جراحی های کودکان  پزشکان عمومی ، رشته های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط   با اطفال،   رادیولوژی کودکان، پزشکی اجتماعی و محققین رشته های مختلف علوم  پایه     ( ژنتیک ، بیوشیمی ، سلول های بنیادی، ایمونولوژی و...) و سایر رشته های مرتبط با کودک سالم و بیمار باشد. این کنگره افتخار دارد تاکنون برگزاری بیست و نهم دوره همایش را با موفقیت به عهده داشته و سهم بسزائی در ارتقاء علمی کشور در این رشته ایفا نماید. پس از موفقیت در ارتقاء سلامت کودکان در کشور و کاهش مرگ و میر کودکان و کنترل بیماریهای اسهالی و تنفســـی، در چند سال اخیر محور موضوعات مورد توجه برگزارکنندگان   بوده است. با اعتقاد بر لزوم همکاری بخشهای مختلف  پزشکی در همایشهای علمی این همایش طی چهارده سال گذشته در دو بخش پزشکی و پرستاری برگزار شده است تا همکاران گروه پرستاری نیز فرصت بازآموزی دانش در زمینه طب کودکان و فرصت تبادل تجربیات علمی با یکدیگر و با همکاران پزشک را داشته باشند. طی نه سال گذشته نیز با باور نقش کلیدی محققین جوان و دانشجویان گروه های پزشکی در ارتقاء علمی کشور، بخشی با عنوان همایش محققین جوان طب کودکان با همکاری کانون استعدادهای درخشان و مرکز پژوهشهای دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی تهران به این همایش افزوده شده که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است. این روند در همایش سی ام نیز ادامه خواهد یافت هدف از این اقدام جلب مشارکت دانشجویان و دستیاران به حیطه تحقیقات طب کودکان کشور است و همچون سال های گذشته در این بخش به مقالات برگزیده دانشجوئی در بخش سخنرانی  پوستر جوایزی تعلق خواهد گرفت.

دکتر علی ربانی
رئيس همايش

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان