تاریخ های مهم

فرصت ارسال خلاصه مقاله   97/06/15
اعلام نتیجه خلاصه مقالات   97/06/30
فرصت ثبت نام با تخفیف
فرصت ثبت نام (معمولی)
  97/06/20
تا شروع همایش 26 مهر
ثبت نام سخنرانان، اعضاء هیئت رئیسه و ارائه دهندگان پوستر   در روز ارائه برنامه مربوطه
 ارائه برنامه ازطریق سایت    97/07/20
 ارائه برنامه و کتابچه خلاصه مقالات    97/07/20
 ثبت نام همایش و ارائه اطلاعات

 14:00 - 7:30

14:00 - 7:30

97/07/26

97/07/27

 افتتاحیه مشترک پزشکی و پرستاری (سالن شماره 1) 8:30 - 8:00 97/07/26
 برنامه های علمی

18:00 - 8:30

 

16:00 - 8:00

 97/07/26

تا 97/07/28

97/07/29

ارائه پوستر 12:00 - 10:00

 97/07/26

تا 97/07/29

ملاقات همکاران و افراد خبره در تخصص های مختلف

 14:30- 12:00

10:30- 10:00

13:00 - 12:00

97/07/26 

97/07/27

97/07/28

بخش نمایشگاه

16:00 - 09:00

16:00 - 09:00

97/07/26 

تا 97/07/29

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان