تماس با ما

آدرس  دبیرخانه :

تهران، انتهای بلوار کشاورز- خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان دبیرخانه همایش بین المللی  بیماریهای کودکان

صندوق پستی: 6386-14155

تلفن: 66428998-021

نمابر: 66923054-021

Website: www.iranpedcong.com

E-mail:info@iranpedcong.com

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

26-29 مهرماه 1397

تهران - مجموعه همایش های مرکز طبی کودکان